Κέρδισε προσκλήσεις για το Primer Festival & δες από κοντά τον David Guetta

Στις 27/8 λέμε αντίο στο καλοκαίρι & παρτάρουμε στους ρυθμούς των super επιτυχιών του David Guetta, σε μια ξεσηκωτική εμφάνιση του Γάλλου DJ στο Primer Music Festival στην Πλατεία Νερού, στην Αθήνα!

Συντονίσου καθημερινά, από την Τρίτη 6/6, στις εκπομπές του ZOO 90.8 και μόλις οι παραγωγοί δώσουν το σύνθημα, έχεις 10 λεπτά στη διάθεση σου για να στείλεις DAVID GUETTA και το ονοματεπώνυμο σου στο 6946699510 στο Viber & να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και τη μεταφορά σου στο μουσικό φεστιβάλ με το λεωφορείο του ZOO 90.8


Όροι Συμμετοχής 
  1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA
Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα, (στο εξής «η Διοργανώτρια Εταιρεία») λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΖΟΟ 90.8»
(στο εξής «ο Ραδιοφωνικός Σταθμός») και οργανώνει το Διαγωνισμό με τίτλο «ΔΙΠΛΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ PRIMER FESTIVAL 2023» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»),
σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3
κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος
της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και στο νομό Θεσσαλονίκης. Η
Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων
συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του
Επάθλου.
3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις
ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα
συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα, (γ) όσοι δεν διαμένουν στο νομό
Θεσσαλονίκης και (δ) άτομα ή συγγενείς τους (βλ. παραπάνω) που έχουν αναδειχθεί νικητές
τουλάχιστον 3 φορές σε οποιοδήποτε διαγωνισμό του σταθμού από τις 29 Αυγούστου 2022
έως και τις 28 Ιουλίου 2023 αλλά και τα άτομα με πρώτου βαθμού συγγένειας.
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που
περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 06.06.2023 μέχρι και την
Παρασκευή 21.07.2023.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι
ακροατές θα πρέπει να συντονίζονται καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στις εκπομπές του
ZOO 90.8 και μόλις οι παραγωγοί δώσουν το σύνθημα, θα έχουν 10 λεπτά στη διάθεση τους
για να στείλουν David Guetta [κενό] Ονοματεπώνυμο στο 6946699510, στο Viber.
5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς
ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο της
Διοργανώτριας Εταιρείας.
5.3. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των
συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε
συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του Σταθμού και την εγκυρότητα της
συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Έπαθλο.
Οι τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από 1 διπλή πρόσκληση (2-days-ticket) για το Primer Music
Festival, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 26 & 27 Αυγούστου στην Πλατεία Νερού, στην
Αθήνα, ενώ μαζί με τη πρόσκληση θα εξασφαλίσουν και τη μεταφορά τους από και προς την
Αθήνα με λεωφορείο στις 27/8, για την εμφάνιση του David Guetta.
Πιο αναλυτικά:
 Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης από Θεσσαλονίκη (για Αθήνα): Κυριακή 27/08/2023,
08:00 π.μ.
 Άφιξη στην Αθήνα: 14:00
 Ημερομηνία & ώρα αναχώρησης από Αθήνα (για Θεσσαλονίκη): Με το πέρας της
συναυλίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεδομένου ότι οι προσκλήσεις είναι 2-days-tickets, όσοι από τους
νικητές επιθυμούν να ταξιδέψουν νωρίτερα για να παρευρεθούν στην πρώτη ημέρα του
φεστιβάλ (πριν από τις 27/8) θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα, ενώ στη περίπτωση αυτή
οφείλουν να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησης τους.
7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.
Για να συμμετέχουν στον διαγωνισμό οι ακροατές θα πρέπει να συντονίζονται Δευτέρα με
Παρασκευή στις εκπομπές του ZOO 90.8 και μόλις οι παραγωγοί δώσουν το σύνθημα, θα
έχουν 10 λεπτά στη διάθεση τους για να στείλουν David Guetta [κενό] Ονοματεπώνυμο στο
6946699510, στο Viber.

Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία
του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
8. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα
να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον αέρα, στην ιστοσελίδα του
Σταθμού www.zooradio.gr είτε στη σελίδα του στο Facebook. Οι νικητές οφείλουν να έρθουν
σε επαφή με το κατάλυμα Bubble Tents για να προχωρήσουν στην μεταξύ τους συνεννόηση
για την εξαργύρωση του επάθλου.
9. Πληροφορίες. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310.232908, από Δευτέρα έως
Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.
10. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.

10.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τον διαγωνισμό είναι η διοργανώτρια εταιρία, ήτοι
η εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA»», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ.
Παλαμά αρ. 6Γ, Κωνσταντινοπολίτικα, 55534,
Θεσσαλονίκη,  email:grammateia@metromedia.gr  , 2310 232908. Η Διοργανώτρια Εταιρεία
ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων
στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την
πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε
αυτόν. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ήτοι τα στοιχεία
ταυτότητας, η εικόνα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, είναι απαραίτητα για
την επεξεργασία που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Η νομική βάση
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών είναι η συγκατάθεση που παρέχουν
τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλ. των συμμετεχόντων, με τη συμμετοχή τους στον
Διαγωνισμό. Μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε δεδομένα,
προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και του νικητή θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως
επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
10.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από
τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό
της Διοργανώτριας Εταιρείας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του
Διαγωνισμού και στην απόδοση του Επάθλου. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από
τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών
δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική
ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας
προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω
του διαδικτύου.
10.3 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, το δικαίωμα
ανάκλησης της συγκατάθεσής του (άρθρο 7 παρ. 3), το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον
υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15),
το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο 17) ή
τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το δικαίωμα αντίταξης
στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο
20). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση,
είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλ.
ταχυδρομείου: grammatia@metromedia.gr Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα
να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που
αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής
και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
(www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές
πληροφορίες.

10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που
βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι
ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή
σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα
ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή
ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους
συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
11. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του
Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της
ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η
Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση
αυτή η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από
το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.
13. Αποδοχή των όρων.
13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων
όρων.
13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι
εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους
και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, των οποίων το πρωτότυπο βρίσκεται στα
γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Νομικό τμήμα.