Πως ήταν οι Pop Stars σε μικρότερη ηλικία;

1. Selena Gomez
selena-gomez-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

2. Justin Bieber
justin-bieber-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

3. Britney Spears
britney-spears-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

4. Beyonce
beyonce-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

5. Bruno Mars
bruno-mars-yearbook.jpg

6. Mariah Carey
mariah-carey-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

7. Katy Perry 
katy-perry-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

8. Miley Cyrus
miley-cyrus-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

9. Taylor Swift
taylor-swift-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

10. Justin Timberlake
justin-timberlake-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg

11. Jennifer Lopez
jennifer-lopez-yearbook-throwback-2017-billboard-embed.jpg