​Το Mystery Sound μοιράζει μετρητά!

Από τη Δευτέρα 15.5 συντονίσου καθημερινά στις 09:35, 14:35 και 19:35, άκου προσεχτικά, μάντεψε το μυστηριώδη ήχο και όταν ο παραγωγός δώσει το σύνθημα κάλεσε στο 2310 232 908 και κέρδισε 2.000 ευρώ μετρητά! 

Ο μεγάλος διαγωνισμός επιστρέφει στον ΖΟΟ 90.8!


Όροι & Προϋποθέσεις

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΡΟΜΗΝΤΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, (στο εξής «η Διοργανώτρια Εταιρεία») λειτουργεί το Ραδιοφωνικό Σταθμό «ΖΟΟ 90.8» (στο εξής «ο Ραδιοφωνικός Σταθμός») και οργανώνει το Διαγωνισμό με τίτλο «ZOO MYSTERY SOUND» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και στο νομό Θεσσαλονίκης.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους και απόδοσης του Επάθλου.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα, αλλά και με άτομα που έχουν αναδειχθεί νικητές έστω μία φορά στον διαγωνισμό και (γ) όσοι δεν διαμένουν στο νομό Θεσσαλονίκης. 

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.
Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 15.05.2023.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται ως εξής:
Καθημερινά στις 09:35, 14:35 και 19:35, οι παραγωγοί θα παίζουν στον αέρα του Σταθμού ένα ηχητικό απόσπασμα με τον μυστηριώδη ήχο. Στη συνέχεια, θα ζητάνε από τους ακροατές να καλέσουν στο σταθμό (στο τηλ. 2310 232 908, αστική χρέωση) και να βγουν στον αέρα. O εκάστοτε παραγωγός θα ορίζει ποιο τηλεφώνημα στη σειρά θα απαντηθεί στον αέρα (πχ 5 ο τηλεφώνημα). Οι ακροατές τότε θα πρέπει να ακούσουν το απόσπασμα και να μαντέψουν τη σωστή απάντηση. Προϋπόθεση για να κερδίσουν οι ακροατές, είναι να μαντέψουν σωστά τον μυστηριώδη ήχο. O κάθε ακροατής έχει δικαίωμα να μαντέψει μια (1) φορά και εφόσον δεν δώσει τη σωστή απάντηση θα μπορεί να διαγωνιστεί ξανά μετά από μία (1) εβδομάδα. Το ποσό εκκίνησης του χρηματικού επάθλου ορίζεται στα εκατό (100) ευρώ. Αν στο τέλος της κάθε ημέρας (δηλαδή αφού βγει και ο τρίτος τυχερός
ακροατής), δε βρεθεί ο νικητής το ποσό θα αυξάνεται ανά εκατό (100) ευρώ την ημέρα.

Σε περίπτωση που ο τυχερός ακροατής απαντήσει σωστά, θα εισπράξει το χρηματικό ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί έως εκείνη τη στιγμή. Εάν όμως στο τέλος κάθε ημέρας δε βρεθεί νικητής, γίνεται κάθε ημέρα jack pot 100 €. Εάν φτάσει το ποσό των 2.000 € σταματάει εκεί το jack pot και ο διαγωνισμός συνεχίζεται έχοντας έπαθλο 2.000 ευρώ.
Συνολικά 2.000 ευρώ αθροιστικά θα δοθούν σε όσους νικητές μαντέψουν σωστά τον ήχο. Επεξηγηματικά, όποτε υπάρχει νικητής, το νικητήριο ποσό θα αφαιρείται από το αρχικό ποσό των 2.000 ευρώ.Το παιχνίδι θα πραγματοποιείται όσο υπάρχουν ζωντανές εκπομπές στον αέρα.

5.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του
παρόντος Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο της Διοργανώτριας Εταιρείας.

5.3. Τα αρχεία τα οποία τηρεί η Διοργανώτρια Εταιρεία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα του
Σταθμού και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 7 κατωτέρω.

6. Έπαθλο.
Οι τυχεροί ακροατές που θα βγούνε στον αέρα των εκπομπών και θα μαντέψουν σωστά τον μυστηριώδη ήχο, θα κερδίζουν το χρηματικά ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή (περαιτέρω «το Έπαθλο»).
Η καταβολή του Επάθλου στο νικητή θα πραγματοποιηθεί με τραπεζική κατάθεση εντός την 30 ημερών από την ανάδειξη του από τη διοργανώτρια εταιρεία μετά την προσχώρησή του στα γραφεία και την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας κατά τις ώρες 13:00- 16:00. Εάν ο νικητής δεν έχει επικοινωνήσει εντός 2 εβδομάδων από την ανάδειξη του, τότε θα ακυρώνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Από το ποσό παρακρατείται ο φόρος 23,6% που αποδίδεται στην εφορία από τη διοργανώτρια για λογαριασμό του νικητή.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού.
Οι τυχεροί ακροατές που θα βγούνε στον αέρα και θα απαντήσουν σωστά σχετικά με το ποιο είναι το όνομα του επώνυμου ανθρώπου του οποίου ακούστηκε το γέλιο θα αναδειχθούν νικητές από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
Λεπτομέρειες για την απόδοση του Επάθλου στον νικητή θα δίδονται κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

8. Ενημέρωση για την ανάδειξη του νικητή.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στον αέρα, στην ιστοσελίδα του Σταθμού www.zooradio.gr είτε στη σελίδα του στα Social Media. Οι νικητές οφείλουν, εφόσον τους ζητηθεί,να προσέλθουν στο στούντιο του σταθμού για να παραλάβουν τη χρηματική τους επιταγή και να φωτογραφηθούν μ’ αυτή με σκοπό η φωτογραφία να αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του σταθμού για λόγους επικοινωνίας. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει τις υποβληθείσες φωτογραφίες της φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα και στις σελίδες της στα Social Media, καθώς και φωτογραφίες των συμμετεχόντων.

9. Πληροφορίες.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε
συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2310.232908, από
Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 π.μ. έως
τις 18:00 μ.μ.
10. Προσωπικά Δεδομένα/Αποποίηση Ευθύνης.
10.1. Υπεύθυνος επεξεργασίας σε σχέση με τον διαγωνισμό είναι η
διοργανώτρια εταιρία, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA»»,
που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Κ. Παλαμά αρ. 6Γ,
Κωνσταντινοπολίτικα, 55534, Θεσσαλονίκη,
email:grammateia@metromedia.gr , 2310 232908. Η Διοργανώτρια Εταιρεία
ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή
και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την
ανάδειξη και δημοσίευση του νικητή και την πραγματοποίηση όλων των
αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτόν.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό, ήτοι τα
στοιχεία ταυτότητας, η εικόνα του προσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας
τους, είναι απαραίτητα για την επεξεργασία που πραγματοποιείται για τους
σκοπούς του Διαγωνισμού.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αυτών είναι
η συγκατάθεση που παρέχουν τα υποκείμενα των δεδομένων, δηλ. των
συμμετεχόντων, με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
Μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης του Επάθλου οποιαδήποτε
δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων και του νικητή θα
καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
10.2. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δε θα διαβιβασθούν σε
τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την
επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας,
ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και στην
απόδοση του Επάθλου.
Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους
προσωπικών δεδομένων του, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει
οποιαδήποτε
ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών
δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό,
ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους
σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού
γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα του σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.

10.3 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει, σύμφωνα με τον Κανονισμό
2016/679, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής του (άρθρο 7 παρ. 3), το
δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση
στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν (άρθρο 15), το δικαίωμα
διόρθωσης των δεδομένων (άρθρο 16), το δικαίωμα διαγραφής τους (άρθρο
17) ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών (άρθρο 18), το
δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία (άρθρο 21), καθώς και το δικαίωμα στη
φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε
με την αποστολή επιστολής στην ως άνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: grammatia@metromedia.gr
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν
την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της
Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου → Υποβολή καταγγελίας),
όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.
10.4. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για
λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά
αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη
δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη
αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης
διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα
ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή
αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο
διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα
διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες)
καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
11. Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους
(συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας
σχετικά μέσω της ιστοσελίδας της με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/
τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η
Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το
Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της
ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ανακοινώσει την
ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο και
μέσο.
12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.
Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο
μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της
Θεσσαλονίκης.
13. Αποδοχή των όρων.
13.1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
των παρόντων όρων.
13.2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό διέπεται από τους παρόντες όρους, οι
οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης

της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων,
των οποίων το
πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Νομικό
τμήμα.